#yesOphena

Vi älskar att se dig använda våra produkter, så dela gärna bilder och videos på sociala medier! När vi ser det kan vi ta kontakt med dig och be om tillstånd att dela bilderna eller videorna på våra kanaler. Bilderna (eller videorna) kommer i första hand att publiceras på respektive produktsida på vår webbplats för att ge andra kunder en verklig uppfattning om våra produkter. De kan också användas på våra andra kanaler, som Instagram, Facebook, nyhetsbrev eller i fysiska butiker.

Genom att svara på vår begäran med hashtaggen #yesOphena samtycker du till följande:

Du ger Ophena AB (med säte i Göteborg, Sverige, momsregistreringsnummer SE559160059701) en icke-exklusiv, royaltyfri global licens att använda alla bilder eller videor som du har svarat med #yesOphena, nedan kallade "bilder", i vår marknadsföring och/eller reklam. Detta inkluderar användning av bilderna i vår webbplatsgalleri, nyhetsbrev, sociala medier, e-post, kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften, i ursprunglig eller redigerad form.

Genom att svara med #yesOphena intygar du och garanterar att (i) du äger alla rättigheter till dessa bilder, (ii) du har fått tillstånd från alla som förekommer i dina bilder att överföra rättigheterna här, (iii) du är en person på minst 18 år eller har föräldrars tillstånd att dela denna bild med Ophena, (iv) att användningen av dina bilder av Ophena inte kommer att kränka tredje parts rättigheter eller bryta mot några lagar.

Genom att svara med #yesOphena friskriver du Ophena från all skyldighet att betala dig för användningen av dina bilder och för immateriella rättigheter som är förknippade med de ovan beskrivna användningarna. Du samtycker också till att hålla Ophena och alla personer som handlar för Ophena skadeslösa mot alla anspråk, skador och skulder av alla slag som uppstår från användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Om du har några frågor om integritet och dataskydd, kontakta oss på team@ophena.com.